keskiviikkona, toukokuuta 25, 2005

Suuren bloggaritestin tuloksia

Lähtökohdat

Jungilaiseen blogikyselyymme, joka vastannee hyvin Myers-Briggsin tyyppiluokittelua, vastasi sunnuntaiaamuun mennessä 77 bloggaajaa. Heidän itse ilmoittamiaen tuloksien perustella introverttejä persoonallisuustyyppejä oli 50, ekstroverttejä 27. Siten hieman vajaa kaksi kolmasosaa Blogistanin kirjoittajista on introverttejä ja vain reilu yksi kolmasosa ekstroverttejä. [Sunnuntai-iltana vastanneita 79, luvut vastavasti 52/27, eli entiseen suuntaan kehittyy, suhdeluku pysynee tästä eteenpäin suurinpiirtein samana; 2/3 on introverttejä.]

Jatkossa käytän vertailussa myös tekemämme testin mukaisia Myer-Briggs -tyyppi-indikaattorilukemia. Ne kertovat kuinka monta prosenttia tutkimusten mukaan ihmisväestöstä kuuluu mihinkin persoonallisuustyyppiin. Tarkempia yleistilastoja omia analyysejänne varten löydätte artikkelissa, jossa tiivistetään yli 100 dollaria maksavan MBTI-taulukkokirjan antia.

Mietittäessä, onko tämä hämppää vai ei, eivät ratkaisevia ole luvut, jotka pitänevät paikkaansa, vaan oleellista on arvioida takana olevaa persoonallisuusluokitusta ja ottaa kantaa siihen, onko järkevää ottaa persoontallisyystyyppiluokkien lukumääräksi juuri 16. On tuolla mielestäni aika hyvä erottelukyky - huomattavasti parempi kuin horoskoopeilla, jossa samoja asioita luetaan tähdistä. Henkilön omat vastaukset ovat lähtökohtana ihan hyvät. Mielestäni testi on pätevänoloinen - yllätyksiä edes henkilötasoilla ei ollut mielestäni kovinkaan paljon.

Bloggareiden persoonallisuustyypit ja niiden jakautuminen aineistossa

Suurin yksittäinen ryhmä vastanneista muodostui persoonallisuustyypistä, joka on saanut ammattinimikemääreekseen "Kirjailija". 11 bloggarin tulos 77:stä oli persoonallisuustyyppi INFJ, jonka muotokuva voidaan laatia näinkin.

Näitä INFJ-tyyppejä eli Kirjailijoita ovat testin perusteella Anita Konkka, Mrs. Ruu Morbidi, Pagistaan, Kaura, Mette, Optimisti-Timo, Johan W., Illuusia, Arawn, Scilla ja Jani.

Ensimmäiseksi kirjailijat tulivat siksi, että tuloksena reilut 14 prosenttia bloggareista on suurin poikkeus väestölle lasketusta normaalijakautumasta, joka on vain 1,5% väestöstä. Bloggareissa on siis noin kahdeksan kertaa enemmän kirjailija-tyyppejä kuin normaaliväestössä. Mutta yhtä suuren ryhmän muodostivat ja vastaava huomio, tosin vähän lievempänä poikkeuksena kadunmies-tilastoihin, on tehtävä tiedemies-tyyppisten bloggareiden kohdalla.

Tähän tyyppiin INTJ eli Tiedemiehiin kuuluvat siis
Eufemia, Marjut, Khilou, Dyro,Karu selli, Simo, Citynaakka, Mennyt maailma, Sylvi, Heidi ja Wilhelmiina.

INTJ profiili näyttäisi siis sopivan 11 vastanneeseen bloggariin. Kun kaikkiaan vastanneita oli 77 (mukaan lukien siis ne pari aktiivikommentaattoria, joilla ei ole omaa blogia), tulee prosentiksi seitsemäsosa eli reilu 14 prosenttia vastanneista. Vastaava luku väestöstä on 2,1 %, joten poikkeama on melkoinen, lähes seitsenkertainen.

Jo ensimmäinen suhdeluku kertoi, että bloggarit ovat tavalla tai toisella väestöstä valikoituneita, eivätkä ole niin sanotusti keskiverto-otos reaalimaailmasta. Tämäkin suhdeluku vastaa suurinpiirtein tohtorien määrää kaikista akateemisesti koulutetuista, jos ymmärrätte vertauksen.

Tiedemies- ja kirjailijatyypit muodostavat siis tutkitusti väestöstä 3,6 prosenttia, bloggareista melkein 29 prosenttia. Ainakaan bloggareita ei voi kykenemättömäksi mainostaa, sillä en jaksa uskoa, että kyse olisi virtuaalivedätyksestä. Jengi on täällä poikkeuksellisen lahjakasta monin eri tavoin. Vetäkää siitä johtopäätöksiä - se on varmasti selitys, miksi kaikki toimittajat eivät asiaan innostu - tehtävä olisi liian rankka, vaikka toimittajatyyppejäkin täällä riittää:

Kaksi suurinta ryhmää ovat testaustulosten mukaan introverttityyppejä, suurin ekstroverttiryhmä on Toimittajat. Tähän ENFP -tyyppiin kuuluvat Toveri, Piparkakkupoika, minh, VT, PA, Samik, Sun äitis ja ehkä vähiten yllättävästi Schizo-Janne.

Kahdeksan 77:stä vastanneesta oli siis Toimittajia, joiden muotokuvan voi piirtää inspiroivasti näinkin. Normaaliväestöstä tähän kuuluu 8,5 %, bloggareista hieman yli 10 prosenttia. Heitto ei ole kovin suuri, ainoastaan hienoinen ja sopinee laskematta siihen kuuluisaan virhemarginaaliin, jonne monet gallupit ovat uponneet.

Seitsemään bloggariin eli 9 prosenttiin vastanneista ylsivät INTP-tyypin saaneet eli Arkkitehdit, joihin kuuluvat pni, Sbikh, Heidi, MariaKristiina, Kuuluttaja, Timo ja Tristan. [Tähän ryhmään tuli myöhemmin mukaan Markku].

Seitsemän eli 9 prosenttia oli myös niitä, jotka vastasivat itsensä tyyppiin INFP, jota luonnehditaan Etsijä-tyypiksi. Näitä olivat Timo, Veloena, Sven, Hanhensulka, Karri, Katili ja Leena, [myöh. ilm. Androgyynihullumies, Ciliegia.]

Molemmat ovat siis introverttiryhmiä. Arkkitehtejä on normaalijakauman mukaan 3,3 prosenttia, joten yli 2,5-kertainen tulos on selvä poikkeus, myös Etsijöiden määrä on bloggareissa yli kaksinkertainen normaalijakauman 4,4 prosenttiin nähden.

Toiseksi suurin ekstroverttiryhmä eli 6 bloggaria 77:stä sai persoonallisuustyypikseen ENFJ eli he ovat kasvattajia. Mukana olivat ylle- ja allekirjoittaneen eli Sediksen lisäksi Marleena, Kiltti, Tiina, Niko ja SaraG. [Mirva ehti mukaan myöhemmin.]

Normaalijakaumassa 2,4 % väestöstä kuuluu "kasvattajiin", joten lähes kahdeksan prosentin tulos on selvääkin selvempi poikkeuma siihen tulokseen, minkä saisimme kadulta kohdehenkilöt pikatessamme.

Lähes samaan poikkeukselliseen tulokseen pääsimme ekstroverttien Sotapäälliköiden kohdalla, tyypiltään siis ENTJ. Heitä olivat JV, Jenni, Aleksi, oooo ja Henry. [Lavonardo ilmoittautui mukaan myöhemmin.]

Myös ISFP-tyyppejä eli Taiteilijoita on testimme mukaan myös viisi: mea, Merten, Anu, Jonne ja Panu. Hieman alle 6,5 prosenttia bloggareista kuuluu siis tähän joukkoon, satunnaisotoksessa pääsisimme tutkimusten mukaan toisiin lukuihin. Sotapäälliköitä olisi vain 1,8 prosenttia. Taiteilijoita oletetaan olevan 8,8 prosenttia väestöstä. Laskisin yllätykseksi tämä tuloksen vastaavuutta normaalijakaumaan, Sotapäälliköitä sen sijaan oli siis reilusti useampia kuin mitä laskelmien mukaan "pitäisi olla". Se ei kyllä minua yllätä.

4 bloggaria (hieman yli 5 % otannastamme) kuului introvertteihin Luottamusmiehiin, joita on normaalijakaumassa paljon enmmän eli 11,6 prosenttia väestöstä, ja he olivat siispersoonallisuustyypiltään ISTJ. Bloggareista näihin kuuluvat Jaakob, Juuso, Edsel ja Alceste. Saman reilun 5 %:in osuuden sekä meidän otannassamme että normaaliotannassa saavat Artisaanit eli tyypiltään ISTP ovat: Veera,-C- ja xstitch_fi.

ESTJ-tyyppisinä Hallintojohtajina Blogistania vartioivat Helen, MaryB, Marinadi. Vajaa yhdeksän prosenttia väestöstä (reilu enmmistö muuten miehiä!) kuuluu tähän kategoriaan, jota Blogistanista löytyi siis vajaa neljä prosenttia eli alle puolet siitä, mitä kadulta.

Kolme prosenttia eli normaalijakauman verran löytyi persoonallisuustyyppiä ENTP eli Keksijä-tyyppejä. [Mainittakoon, että tämä on toinen ryhmä, mihin olen joskus vastaavan testin tehtyäni tullut sijoitetuksi]. Vastanneista bloggreista siihen kuuluvat Tiedemies, Tommi.

ISFJ:n saivat eli Konservaattoreita ovat Turisti ja ainailona, jotka saavat vastata normaaliotoksen yli 13,8 prosenttia vastanneista. Blogistan-tulos alle 3 prosenttia bloggareista on käsittämätön poikkeama tavallisesta: yli neljä kertaa vähemmän bloggareita sijoittuu testin perusteella tähän ryhmään, kuin etsittäessä testarit umpimähkään kadulta! [Tilannetta hieman korjasi Lazurin ilmaantuminen tähän prosenttilasku-urakan jälkeen. Yhdenkin lisääminen kun vaatisi kaikkien prosenttilukujen laskemista uudelleen].

8,5 prosenttia kaduntallaajista tulee määritellyksi tyypillä ESFP eli Viihdyttäjäksi. Ei meillä Blogistanissa, sillä ryhmään kuuluivat vain auringonkukka ja Mocartes.

Viihdyttävistä tyypeistä on kyse myös luokan ESFJ kohdalla. Nämä huolenpitäjät eli Myyjät ovat ehdustettuna reaalimaailmassa todella hyvin, 12,8 % on tullut luokitelluksi niin, mutta Blogistanissa heitä on yksi, nimittäin mokoma, joka saa näin otoksessamme edustaa 1,2 prosenttia bloggareista.

Spontaania ja aktiivista väkeä Blogistanissa ei siis ole. Tällaisia asioiden tekijöitä ja järjestäjiä, tyypiltään ESTP, ammattinimikkeeltään Promoottori ei Blogistanista löytynyt ainuttakaan.

Persoonallisuustestistä on vuosien mittaan tehty monia eri muunnoksia. Tästä
taulukosta näkyy, miten eri persoonallisuustyyppejä on milloinkin nimetty. Luvassa hauskaa luettavaa!

Jatkoanalyysi

Analyysia olisi mahdollista jatkaa luokittelemalla vastaukset esimerkiksi David Keirseyn jaottelun mukaisesti - se on edelleen kehitetty Myers-Briggsin alkuperäisistä teoreettisista tyyppijaotteluista. Laskin aineistostamme vastaavat jakaumat, mutta en ole koulutettu tekemään näistä johtopäätöksiä, vaikka jotain tuonne väliin arvailenkin. Voisiko joku bloggari avittaa (tai tehdä tästä vaikka proseminaarinsa):

Symbolien tunnistamiseksi pieni kertaus perusdikotomioista: Introversio (I) - Ekstroversio (E); Intuitio (N) - Aistihavainto (S); Ajattelu (T) - Tunteminen (F); Joustavuus (P) - Jäykkyys (J)

1) Ajattelijatyypit:
ESTJ -- ENTJ [Ekstrovertti ajattelu] 8/77 eli 10,4 %, normaaliväestössä 10,5%, mutta juuri päinvastoin painottuen kuin mitä Blogistanissa, jossa ENTJ vahva.
ISTP -- INTP [Introvertti ajattelu] 11 / 77 eli 14,3 %,, normaaliväestössä 9,2%; ero johtuu kokonaan INTP-tyyppien yliedustuksesta Blogistanissa.

2) Intuitiiviset tyypit:
ENTP-- ENFP [Ekstrovertisti intuitiiviset] = 10/77 eli 13% , normaaliväestössä 11,7%, minkä suhteen Blogistan vastaa aika hyvin muuta maailmaa.
INFJ -- INTJ [Introvertisti intuitiiviset] = 22/77 eli 28,6 %, normaaliväestössä 3,6%, mikä ero on suurempi kuin mikään mahdollinen, siis lähes kahdeksankertainen. Näitä blogeja kannattaisi tarkastella laadullisesti ja miettiä hypoteeseja eron selittämiseksi. Miksi bloggaaminen maistuu näille tyypeille.

3) NT rationaalit
ENTJ -- INTJ [koordinaattorit] = 16/77 eli 20,8%, normaaliväestössä 3,9%, mikä ei allekirjoittanutta ihmetytä, sillä nämä tyypithän aina pistävät asiat järjestykseen... Ordnungia, siis.
ENTP -- INTP [insinööri] = 9/77 eli 11,69%, normaaliväestössä 6,5 % eli nörttiasteikolla vain alle kaksinkertainen yliedustus; eivätkö nörtit vastanneet hömppämeemiin? Vai eivät uskaltaneet. Ei vastaa yleistä käsitystä, vai onko insinöörityyppien yliedustus kaventunut oikeasti näin vähäiseksi?

[Keirsey toteaa, että kaikki NT rationaalit, mukaan lukien ENTJ-koordinaattorit, ovat abstrakteja kommunikaatiosanomissaan, mutta hyvin hyötytietoisia käyttäessään välinetä tavoitteisiinsa päästäkseen. Sen sijaan kaikki SJ-vartijat, mukaanlukien ESTJ hallinnoitsijat, ovat konkreettisia kommunikaatioviestinnässään ja yhteistoimintaan pyrkiviä välineitä käytettäessä.]

[Keirsey INTP:n ja ISTP:n eroista: molemmat ovat kyllä hyötytavoitteisia valitessaan ja käyttäessään välineitään, mutta INTP on insinöörirationaalinen, lujasti kiinni abstraktissa ajattelussaan ja puheessa, kun taas ISTP on tutkiskeleva käsityöläinen, yhtä lailla luja konkreettisessa ajattelussaan ja puheessaan]

4) NF idealistit
ENFJ -- INFJ [mentorit] = 17/77 eli 21,96%, normaaliväestössä 3,9% eli viisi ja puoli kertaa normaalijakauman tulos. Selittyy kirjallisesti jo suuntautuneen osallistumishalulla Blogistanin sisältöihin, mikä ei ole vastenmielistä kasvatustyyppeihinkään nähden.

ENFP -- INFP [asianajajat] = 15/77 eli 19,5%, normaaliväestössä 12,9%, molemmat ryhmät lievästi yliedustettuina, painottuen kuitenkin introvertteihin etsijöihin ennen kansalaisjournalistista toimittajuutta.

[Keirsey: Loppujen lopuksi, INFP-asianajaja on NF-ideoalisti, abstrakti ajattelussaan ja puheessaan sekä yhteistyöhaluinen valitessaan ja käyttäessään välineitä, mikä on juuri päinvastoin kuin mitä ISFP-imrovisoija tekee, joka on konkreettinen, hyötytavoitteinen artisaani]

5) Tunnetyypit
ESFJ -- ENFJ [ekstrovertit tuntijat] = 7/77 eli 8,0%, normaaliväestössä 15,2%, mikä selittyy täysin kasvattajien (enfj) ylimäärästä; myyjätyyppihän oli Blogistanissa täysin kadoksissa; ehkä siksi Blogistanin ideaa ei tarpeeksi hyvin kaupata ulos? Kasvattajienhan voisi olettaa toimittajien kera olevan niitä, jotka vievät Blogistan-aatetta vievät ulos.

ISFP -- INFP [introvertit tuntijat] = 12/77 15,57%, normaaliväestössä 13,2 %, mikä vastaa varsin hyvin reaalimaailman satunnaisotosta.

[Keirsey: ESFJ ja ENFJ, molemmilla on yhteiten yhteistyöhaluinen asenne sekä keinoista että tavoista saavuttaa päämäärää, mutta ENFJ, mentori-idealisti, on erehtymättömästi abstrakti ajattelussaan ja puheessaan, kun taas ESFJ, konservaattori-vartija, on yhtä erehtymättömästi konkreettinen.]

6) Mieltäjätyypit
ESTP -- ESFP [ekstrovertit mieltäjät] = 1/77 eli 1,29%, normaaliväestössä 12,8%, promoottorien ja viihdyttäjien puute on huomattava! Blogistania ei selvästi ole vielä löydetty.

ISFJ -- ISTJ [introvertit mieltäjät] = 6/77 eli 6,5%, normaaliväestössä 25,4%; säilyttävät ja luottamusta herättävät ovat Blogistanissa vähissä.

7) SP käsityöläiset
ESTP -- ISTP [ekspeditöörit] = 4/77 eli 5,2%, normaaliväestöstä, 9,7 prosenttia. Ero selittyy sillä, että ESTP-tyypin promoottoreita ei löytynyt lainkaan.
ESFP -- ISFP [improvisoijat] = 6/77 eli 7,7%, normaaliväestöstä 17,3%, mikä on suuria yllätyksiä: taiteilijaluonteet ovat täällä varsin vähissä.

8) SJ vartijat
ESTJ -- ISTJ [hallinnoijat] = 7/77 eli 8,0%, normaaliväestössä 20,3 % eli Blogistan ei kiehdo hallitsemaan pyrkivää mieltä.

ESFJ -- ISFJ [konservaattorit] 3/77 eli 3,9%, normaaliväestössä 26,6%, mikä osoittaa, ettei Blogistan ole säilyttävän ajattelun kehto, mutta kuten aikaisemmin nähty, ei myöskään muutoksen moottori.

Kun tähän lisää, että Blogistan ei ole suuri viihdekeskus, vaan yllättävän pitkälle vakavan ajattelun ja puurtamisen keskus, mitä tämäkin postaus osoittaa, niin analyysissa on päästy vähitellen alkuun.

Olkaa hyvä!

Minä olen ensi vuoden yhden postauksen Kuukkelini ansainnut, eikö totta!

**********************
Muutin vähän tekstin järjestystä. Aiemmin alussa luki näin:
**********************
Kun kerran Anita Konkkakin niin sitten minäkin innostuin tekemään Jungin typologiatestin [Jung-Myers-Briggs].

Ja näin testi kertoi. "Your Type is ENFJ = Extroverted, Intuitive, Feeling, Judging", joiden keskinäinen suhde määrittyy seuraavasti: "Strength of the preferences % 67, 50, 25, 44." Qualitative analysis of your type formula

You are:

* distinctively expressed extrovert
* moderately expressed intuitive personality
* moderately expressed feeling personality
* moderately expressed judging personality

Vaasan yliopistossa toimineen
Tiina Jokisen sivustoilta luin tämmöisen listan näistä ominaisuuksista ja niitä vastaavista ammateista. Niiden mukaan olen kasvattaja, mikä selittää etusormeni kohollaolemisen. Hauskaa on tietysti se, että tämän selitysluettelon mukaan Anita Konkka on kirjailija ja Hanhensulka taiteilija.

Tehkääpä testejä muutkin, niin saamme tästä blogitestin. Tulokset kommentteihin, niin lisään ne sitten tänne.

113 kommenttia:

Timo kirjoitti...

Minulla lipsahti INFP:n puolelle. Olen nuorempana ollut tällaisten nettitestien mukaan pikemminkin INTP. Tiedän kyllä pehmenneeni. Olen vain heikosti introvertti, mutta erittäin P.

Timo kirjoitti...

Pistä kohdalleni sulkuihin "entinen arkkitehti". :)

Trio Erektuksesta löytyisi enemmän näitä NT-veijareita.

Jari Sedergren kirjoitti...

Ehkä se tarkennus löytyy uteliaille täältäkin. Testi näyttää pitävän kaikkien kohdalla paikkaansa!

mea kirjoitti...

ISFP, Composer Artisan. composing must not be thought of as only writing music, but as bringing into harmonious form any aspect of the world of the five senses, and so when an especially gifted painter, sculptor, choreographer, film maker, songwriter, chef, decorator, or fashion designer shows up, he or she is likely to be an Composer.

Halusin pienenä arkkitehdiksi, taiteilijaksi, kirjailijaksi tai muotisuunnittelijaksi. Että sillä tavalla kohdillaan.

Eufemia kirjoitti...

INTJ ainakin tällä kertaa.

Anonyymi kirjoitti...

Mä oon INTP, tosin hyvin heikko T, se voi olla F joskus, mutta ennen kaikkea olen P. I ja N ovat melko selviä. Olen aina kuvitellut olevani taiteilija.

pni
http://skrubu.net/

Sivustaseuraaja kirjoitti...

ENFJ ;)

"Distinctively expressed feeling personality", others moderately or slightly...

Toveri kirjoitti...

ENFP, champion idealist.

En luottaisi omiin vastauksiini, sinällään yllättävää, että tyyppi osui aika lähelle sitä mitä aina ennenkin. Olen kuitenkin muuttunut valtavasti ja edelleen muuttumassa. Kuvauksesta löytyy kyllä selkeästi tuttuja kohtia.

Jack Honest kirjoitti...

ENFP

Anonyymi kirjoitti...

En haluaisi nipottaa, mutta: Skrubu on blogin nimi kun taas (aktiivisin) kirjoittaja (ja blogin isä) on pni.

terv,
pni, blogista nimeltään skrubu
http://skrubu.net/

Jari Sedergren kirjoitti...

pni = Pientä nipotusta ilmassa?

kiltti ihminen kirjoitti...

Yks ENFJ täällä moi!

pni kirjoitti...

pni = pnikkutarkka pnipottaja

Marjut kirjoitti...

M'olen edelleen tuo INTJ.

Jaakob kirjoitti...

Väittää minun olevan ISTJ. Enkä väitä vastaan.

Anonyymi kirjoitti...

INFJ

Ruu The Morbid

Anonyymi kirjoitti...

Hiiohoi,

ENFJ, siitähän minua taas on syytetty! ;-)
Mutta olen ylpeä!!! Meitä on vain 2-3%

Veloena kirjoitti...

INFP. Kuvaa minua vähän liiankin hyvin kyllä.

Veloena kirjoitti...

Tuo etsijä naurattaa niin tajuttomasti, että on ihan pakko lisätä: ihminen, joka hukkaa säännöllisesti avaimensa, korvakorunsa, ajatuksenjuoksunsa, pankkitilin numeronsa ja niin edelleen miettiessään, miten arkielämän merkitykset jäsentyvät :D

Sven Laakso kirjoitti...

Olen tehnyt tuon testin muutaman kerran ja vaikka laajentaisin dynamiikkani kipukynnykselle pysyvät kaikki kirjaimet tukevasti INFP.

Kati Parppei kirjoitti...

INFJ ilmoittautuu.

Mette kirjoitti...

INFJ, Counselor Idealist. Ei pahastikaan pieleen.

Kaura kirjoitti...

INFJ, tosin testin mukaan kaikkea muuta "slightly" paitsi "distinctively expressed intuitive personality". Eilen olin lievästi ENFJ, joten yön aikana olen epäsossuuntunut.

kattoratsastaja kirjoitti...

ENTJ

Vahva I on valunut parin viime vuoden aikana hieman E:n puolelle. NT on edelleen voimakas.

Dyro kirjoitti...

Ii äN Tee Jii täällä, vaikkakin T ja J ovat vain prosentin verran teetä ja jiitä, I ja N sitten ihan selkeitä.

INTJ the Free Thinker - voi juku, olenpa hei niinkö tosi itsenäinen ja vapaa ja kaikkee sellast siistii.

Anonyymi kirjoitti...

Minä ja Tiedemies kuulumme testin mielestä kategoriaan ENTP.

Anonyymi kirjoitti...

ISTJ

kattoratsastaja kirjoitti...

On mahdollista, että sekoitit minut Maalaiseen.

Jenni kirjoitti...

ESTJ pätkähti, saitte Blogoslavian aavoille aroille oman hallintojohtajan. Kuinka yllättävää, että se olen minä. Ps. Kallis kiitos kommenteistasi, jotka ratkaisevalla tavalla jouduttivat valmistumistani.

Jenni kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Anonyymi kirjoitti...

Tuli testistä tulos: INFJ (prosentit tuossa järjestyksessä 78, 38, 12, 1)

En tiedä sitten minkä verran noi kuvaukset on samaa kuin horoskooppien jutut, joista jokaisesta löytää itselleen sopivaa...

Jari Sedergren kirjoitti...

JV, niin tein. Korjasin ja täydentelin ajan tasalle tämän listan!

Hanhensulka kirjoitti...

Sedis, en haluaisi nipottaa, mutta olin kylläkin:
INFP (56, 62, 12, 78).

Jari Sedergren kirjoitti...

Niposin sen kohdalleen, sulkaseni.

Merten kirjoitti...

ISFP (33, 25, 62, 56)

Vt kirjoitti...

Minä kun en koskaan kehtaa postata tällaisia blogiini, saattaisin nyt kyetä kertomaan tulokseni täällä. Sillä tämähän on kommenttilokero. Tänne saa laittaa mitä tahansa. Juhuu!

Olikohan minulla jotain san... Ai niin, minä kuulun nähtävästi ENFP-ryhmään. Hieman minua hämäävät nuo luvut; 11, 12, 100 ja 78. Olen siis hyvinkin hahmottava tuntija.

Anonyymi kirjoitti...

INTJ

- khilou

Karri Kokko kirjoitti...

Voi olla, että kuva on enemmän haaveellinen kuin tosi, varsinkin kun tuo tunnepuoli hakkasi satasta ja vastarannalta täpärää yhtätoista. Mutta mikäs siinä, tulos on saman suuntainen oman Puccini-testini kanssa: ikää karttuu, mutta kyky tuntea on yhä tallessa. INFP

Dyro kirjoitti...

Minä olen kyllä INTJ enkä ISTJ-luottamusmies, mutta olokohon ny.

Hyvärinen J. kirjoitti...

Minä olen ISTJ-porukkaa.

PA kirjoitti...

ENFP

Minä nyt en ole paljon mitään, koskaan:

moderately expressed extrovert
moderately expressed intuitive personality
slightly expressed feeling personality
slightly expressed perceiving personality


Voi kuinka onkaan hieno tämä kuvaus jälleen.


Champions are inclined to go everywhere and look into everything that has to do with the advance of good and the retreat of evil in the world.

Anonyymi kirjoitti...

ENFP.

Nopeasti innostuva homssu.

Helen kirjoitti...

Voi ei, kuten pelkäsinkin olen se ESTJ. Onneksi tuon J. Buttin (jopas on nimi) mukaan siinä on jotain positiivistakin.

Jari Sedergren kirjoitti...

Tsekatkaas nyt, onks ne oikein.

pni kirjoitti...

Sedis, you have created a monster. It's alive.

mea kirjoitti...

Jos sä otat pois kirjaimet nopussi, niin moon tyytyväinen.

NimimErkki: "Tännekö sai pnipottaa?"

Jari Sedergren kirjoitti...

pni: i know, tässä voisi olla kotipsykologian väitöskirja aluillaan.

"Naputusta ja nipotusta - 100 suomalaisbloggarin sielun sisimmät jungilaispsykoanalyyttisessa syväluotauksessa"

Sun äitis kirjoitti...

Antamieni vastausten perusteella kuvittelen olevani
ENFP
56,12,75,33

(Saa kai aktiivikommentaattoritkin vastata, vaikkei omaa blogia ole?)

Jenni kirjoitti...

Äh, tein testin uudelleen noin kuusikymmentä kertaa ja olenkin ENTJ. Sensing onkin intuitive, mutta vain yksi piirre muuttui. Sotapäällikkö.

Anonyymi kirjoitti...

Intj tiedemies. Kaikkea sit�... T. sellisti

Anonyymi kirjoitti...

INTP (89%, 50%, 38%, 11%). Siis arkkitehti ja luultavasti liian introvertti raapustaakseen kommentteja toisten ihmisten journaleihin.

edsel kirjoitti...

ISTJ

Janne Toivoniemi kirjoitti...

Ja meitsi on ENFP

Jari Sedergren kirjoitti...

Konservaattorit ja promoottorit puuttuvat. Sillä selittyy monta asiaa...

Jari Sedergren kirjoitti...

Introvertit johtaa ekstrovertteja vastaan ylivoimaisesti 28-16. Siis tähän mennessä lähes kaksi kolmannesta on intronörttejä, me muut ekstravagantisti ekstraversoituneita.

Anonyymi kirjoitti...

Täällä taas yksi INTJ.

Anonyymi kirjoitti...

ESTJ - 11,62,12,44 %. Saamari, mikä ihmeen hallintojohtaja? Kuulostaa byrokraatilta.

MaryB

Anonyymi kirjoitti...

ISFP.

Simo kirjoitti...

INTJ

MariaKristiina kirjoitti...

INTP.

Sun äitis kirjoitti...

Sedis, kiitos vaivannäöstä, tämä on hurmaavin postaus aikoihin! Upeeta tutustua lukemiinsa blogeihin tästäkin näkökulmasta.

Ja aina jaksan yhtä paljon hämmentyä, että niin monet saavat täysin itsestäni poikkeavia tuloksia! Kun vastatessa tuntuu, että kaikkihan näihin vastaisi näin ja miten kummassa tässä muka eroja tulee.

Kaikki säihkyvät, ulospäinsuuntautuvat, tuntemattomille iloa säteilevät blogit, joiden kirjoittajat kuitenkin kokevat olevansa I-ihmisiä (tai siis testintulos antaa I, mutta itsehän vastaukset valitaan, niin että itse kai myös koetaan)! Sellaiset tulokset jaksavat ihmetyttää.

Arawn kirjoitti...

Yksi INFJ lisää...

hauskinta on se, kuinka testin tulos muuttuu minulla jatkuvasti. Sitä paitsi, minusta on mahdotonta vastata suurimpaan osaan noista kysymyksistä oikein.

Anonyymi kirjoitti...

Mie oon ISFP

Jonne
www.betatesti.com

ainailona kirjoitti...

Turisti, et ole yksin ISFJ muka täälki. Epäilen kyl tätä testii...

Anonyymi kirjoitti...

ENTJ jo toistamiseen Myers-Briggs-testissä: "Hardly more than two percent of the total population, the Fieldmarshals are bound to lead others, and from an early age they can be observed taking command of groups."

Jaa-a, ylennystä kärkkyessä...

Mennyt maailma kirjoitti...

INTJ tuli nopeasti vastaamalla.

Anonyymi kirjoitti...

INTP-arkkitehti. Mutta mitenkä aiot tilastoida ryhmäblogeja?

Anonyymi kirjoitti...

sori, en tajunnut, että blogin nimi jää linkin taakse. Siis heidi my typo_n edustusta tässä. noi muut meiltä eivät ole vielä ehtineet.

Lentojätkä kirjoitti...

ENTJ. Olisi vaan pitänyt mennä sinne aliupseerikouluun, eikä välttää pakkopassitus ilmoittautumalla talonvaltaajaksi.

Jari Sedergren kirjoitti...

Mä olen huonossa kunnossa päivittämään, mutta sitten oikeesti aamulla tai milloin ikinä heräänkään. Mutta antaa tulla vaan uusia tunnustuksia.

Jari Sedergren kirjoitti...

Tänään voisi saada sata täyteen, joten alkakaas tulla. MaryB, Simo ja Sylvi, kerrotteko bloginne osoitteen. En onnistunut sitä jäljittämään näin aamutokkurassa.

Jari Sedergren kirjoitti...

61 osallistujaa tähän mennessä. Kehotelkaa nyt omissakin blogeissa osallistumaan, niin saadaan vielä kattavampi otos, vaikka on tämäkin jo aika huimaa.

Kuuluttaja kirjoitti...

INTP. Meillä täällä suljetulla osastolla on hieman rajoitettu tätä netissä riekkumista, joten minulta meni useita päiviä näin monikohtaisen monivalintatestin täyttämiseen. Lisäksi minun lomakkeestani puuttui aika monesta kohtaa se kolmas vaihtoehto.

pni kirjoitti...

(J)MBTI -tyyppikategorisointi blogilistalle?

hmmm?

Jari Sedergren kirjoitti...

Bloggeri yskii ja kommentteja on vaikea kirjoittaa, mutta virta taitaa jo olla vähän laantumaan päin.

Nyt pitäisi miettiä mitä näille tekisi.

Ehdotuksia?

Jani kirjoitti...

I'm
Not
Fucking
Jesus!

Leena kirjoitti...

täällä yksi INFP lisää.

mina hanse kirjoitti...

ISTP. Niinpä.

Anonyymi kirjoitti...

Olen tehnyt tuollaisen testin joskus vuonna 1 ja 0 ja tulokseksi tuli INTP.

Anonyymi kirjoitti...

Olen INTJ.

Henry Laasanen kirjoitti...

ENTJ tuli.

Anonyymi kirjoitti...

ENFJ

Tris kirjoitti...

INTP. Onpa pitkä säie muttei ihme että ihmisiä kiinnostaa kommentoida kun saa puhua omasta persoonastaan ;)

Anonyymi kirjoitti...

Väärä tulos: ESFP

Tant C kirjoitti...

Juu, ei ollut mitään sitä ottoa vastaan :)
t: -C-

Mari(nadi) Koo kirjoitti...

ESTJ, ainakin nyt väsyneenä...

Panu kirjoitti...

Johan tämä oli blogissakin, mutta olkoon nyt täälläkin:

Your Type is
ISFP
Introverted Sensing Feeling Perceiving
Strength of the preferences %
56 25 38 56Qualitative analysis of your type formula

You are:

* moderately expressed introvert
* moderately expressed sensing personality
* moderately expressed feeling personality
* moderately expressed perceiving personality

Minna Wilhelmiina kirjoitti...

Tein testin jo aiemmin suomenkieliselläkin versiolla ja tulos oli sama kuin tälläkin: INTJ (introvertti 44, intuitiivinen 62, ajatteleva 25, järjestelmällinen 33)

*moderately expressed introvert
*distinctively expressed intuitive personality
*moderately expressed thinking personality
*moderately expressed judging personality

Siis Keirseyn mukaan the Mastermind Rational! Hihhihhii! Mitähän tälläki tiarolla ny sit pitäs tehrä?

Jack Honest kirjoitti...

Teinpä minäkin tuon suomenkielisen testin ja huojentuneena totean, että olen vieläkin E+4 N+8 F+6 P+12.

Anonyymi kirjoitti...

Arvoisa Sedis. Olisi huisan mielenkiintoista, jos sinua joskus huvittaisi kommentoida blogissasi kyseisen henkilön mielipidekirjoituksia.
http://jussi.halla-aho.com/henkilokohtaista.html
Hän on Suomen Sisun hallituksen jäsen.

Lazur kirjoitti...

Oho, ISFJ.

Rauno Rasanen kirjoitti...

Meyers-Briggs - toisen kerran - ajatuksella...

Your Type is
INTJ
Introverted Intuitive Thinking Judging
Strength of the preferences %
56 38 38 11

INTJ type description by D.Keirsey
INTJ type description by J. Butt and M.M. Heiss

Qualitative analysis of your type formula

You are:
moderately expressed introvert

moderately expressed intuitive personality

moderately expressed thinking personality

slightly expressed judging personality

RR

Timo kirjoitti...

Täydennystietoja: Markku näyttää saaneen tuloksen INTP. Simon (INTJ) blogi on Rakentumistyömaa.

Sun äitis kirjoitti...

Kiitos ansiokkaasta perustutkimuksesta. Ja kyllä, tämä pitää ehdottomasti tallentaa tulevaa Kuukkeli-äänestystä silmällä pitäen.

Matematiikkaa opettavana kiinnostuin laskemistasi prosenteista (taulukko helpottaisi ajattelua, mutta ymmärrän, että taulukottakin sinulla on ollut tässä iso työ!). Löytyvätkö nuo vertailuarvoina käyttämäsi "tavallisten ihmisten" prosentit kootusti yhdeltä sivulta (linkki?). Kysymys heräsi, kun vertasin esittämiäsi lukuja niihin, joihin oli linkki testin päätteeksi. Niissä koko idealisti-ryhmän (eli kaikkiein, joilta löytyi NF) osuudeksi oli mainittu n. 8%, ja eNFp-väkeä olisi vain muutama prosentti.

(Höpöähän tämä lienee kaiken kaikkiaan, mutta hauskaa höpöä. Ja näin kun "viisasta" koostetta tehdään, niin johtopäätöksien kannalta on eroa, onko vertailuarvo 2% vai 8%.)

Jari Sedergren kirjoitti...

Laitoin linkit tekstiin: tätä kannattaa kehitellä vielä jonkin aikaa. En takaa omia prosenttilaskujani, laskin ne nimittäin päässä kun en laskukonettakaan tähän hätään löytänyt.

Sun äitis kirjoitti...

Kiitos prosenttilinkistä, Sedis!

Sivustaseuraaja kirjoitti...

Todella hienon työn ja analyysin olet tehnyt, Sedis! Kultainen Kuukkeli iliman muuta ;)

pni kirjoitti...

Eiks sun tietskaris oo laskinohjelmaa?

Anonyymi kirjoitti...

Eiköhän tästä semmoinen löytyisi vaan kun tietäisi mistä.

Ajattelin, jos teistä aktiivisista löytyisi joku, joka tekisi tuota matematiikkapuolta sitten oikein näyttiin taulukkoon.

Kun yhdessähän tätä viestiä on tähänkin asti rakennettu.

Meinaan että inteeraktiivista jengiä.

Jari Sedergren kirjoitti...

Lavonardo? Onkos tämä sinun?

M kirjoitti...

Myöhässä kuten tyyppiin kuuluu.
ENFJ

Kirsi kirjoitti...

Olen INFP. Eipä ollut yllätys... etsijä ja ihmettelijä...niinpä.

Anonyymi kirjoitti...

INFP
joskus ollut INTP ja INTJ

Jari Sedergren kirjoitti...

Ciliegia kirsikkaiseni, kerrotko blogisi osoitteen, niin voin tehdä linkin.

Jari Sedergren kirjoitti...

Ciliegiablogi löytyi omasta trackerista.

Anonyymi kirjoitti...

Viihdyttäjä ilmoittautuu. Myöhässä kuten yleensä ;P

t. Nti P. Blogoutista

Anonyymi kirjoitti...

ISTP sieltä paukahti. Tuo suomalainen testi tosin antoi INFP, mutta en usko siihen niin paljoa. :)

En nyt millään muista millä blogilla ja kuka kertoi tehneensä blogilistalle ryhmän tuon kirjainyhdistelmän mukaan. Hieno idea, mutta siitä ei vielä näe esimerkiksi ketkä kaikki ovat tämän testin tehneet JA kuulemma pitää olla kaksi ryhmässä ennen kuin se näkyy, siksipä lisäsin ryhmän "Jungin" johon nämä voisivat lisätä itsensä, jolloin sieltä olisi helppo poimia blogeja ja sitten blogin tiedoista näkisi sen persoonallisuustyypin. Itse olen nyt siis ISTP+Jungin ryhmissä.

Ansku kirjoitti...

Mä tuun mukaan kans! Kuulun ilmeisesti enemmistöön, olen INFJ
(Pastorin blogi)

Anonyymi kirjoitti...

Olen joskus tehnyt hieman laajemman testin, ja siksi ihmettelin tämän testin suppeutta - vaihtoehdot oli esitetty melkoisen yksioikoiseen tyyliin, jolloin tuloksena saattaa olla hieman muuta kuin pitikään:)

Joka tapauksessa: laajemmasta testistä aikoinaan olen saanut vuoronperään INFJ:a, INTJ:a ja INFP:a. 10 vuotta sitten olin vielä
innokas ENFJ:-)

Tästä testistä tuli INFJ. Ja se tuntuu kaikkein oikeimmalta. Terv.Birdy

Anonyymi kirjoitti...

44 % introvertti INFJ.
äMMä

Aromat kirjoitti...

ESFJ, ja erittäin jämähtänyt.

Aromat kirjoitti...

ESFJ:

-slightly expressed extrovert

-slightly expressed sensing personality

-moderately expressed feeling personality

-moderately expressed judging personality

Tarkoittanee sitä, että olen kevyttä viihdettä myyvä ekstrovertti, ehkä.

Aromat kirjoitti...

ESFJ:
-slightly expressed extrovert
-slightly expressed sensing personality
-moderately expressed feeling personality
-moderately expressed judging personality

Kevyesti tunteisiin vetoavaa viihdettä ekstroverteille?