maanantaina, kesäkuuta 13, 2005

Bloggaavan kansalaisjournalistin ohjeet

Inspiraation antoi tietysti Suomen Journalistiliiton Uudet journalistin ohjeet, joita kehittelin niin, että ne soveltuisivat kansalaisjournalismin käyttöön. Avaan täten keskustelun kommenttipalstalla. Varsinaisia muutoksia ei paljon tarvinnut tehdä, esimerkiksi kolmas osio on sellaisenaan kelvollinen myös kansallisjournalistille. [Muutin myöhemmin hieman harhaanjohtavan otsikkoni tämän mukaiseksi. Pahoittelen niitä, jotka ehtivät linkata vanhalla otsikolla.]

Bloggarin asema kansalaisjournalistina

1. Bloggari on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä bloggarin tarkoittamassa ja ilmoittamassa maailmassa tapahtuu ja koetaan. Bloggarin tulee kertoa avoimesti myös omista näkökannoistaan, sillä hän ei ole sidottu instituutionaalisiin näkökantoihin.

2. Blogiviestin sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä bloggarin ilmoittamin perustein ja perusteluin. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa ulkopuolisille kommentoijille.

3. Bloggarilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata, estää tai rajoittaa tiedonvälitystä.

4. Bloggari ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä ilmoittamatta siitä julkisesti käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai bloggarietiikan.

5. Bloggarilla on mahdollisuus kieltäytyä muiden hänelle esittämistä tehtävistä, jotka ovat ristiriidassa lain, henkilökohtaisen vakaumuksen tai bloggarietiikan kanssa.

6. Käsitellessään omalle ammatilliselle toimintapiirilleen tai sen omistajille merkittäviä asioita bloggarin on hyvä tehdä asiayhteys lukijalle, kuulijalle ja katsojalle selväksi.

7. Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Tietojen hankkiminen ja julkaiseminen

8. Bloggarin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen, erityisesti silloin kun hän ilmoittaa toimivansa kansalaisjournalistina.

9. Kansalaisjournalistin työtä tehdessään bloggarin on suositeltavaa ilmoittaa tehtävänsä kansalaisjournalistina. Tiedot on pyrittävä hankkimaan avoimesti. Jos yhteiskunnallisesti merkittäviä seikkoja ei voida muutoin selvittää, bloggari voi tehdä haastatteluja ja hankkia tietoja myös tavallisuudesta poikkeavilla keinoilla.

10. Julkaistavat tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.

11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.

12. Bloggarin tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.

13. Uutismuotoisen blogipostauksen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella. Raportointia asioista ja tapahtumista on syytä täydentää, kun uutta tietoa on saatavissa. Raportoinnin aloittamisen jälkeen, samaa teemaa koskevia uutistapahtumia on pyrittävä seuraamaan loppuun saakka.

14. Bloggarilla on oikeus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa. Muiden on kunnioitettava tätä periaatetta.
15. Otsikoille, ingresseille, kansi- ja kuvateksteille, myyntijulisteille ja muille esittelyille on löydyttävä sisällöstä kate.

Haastateltavan ja haastattelijan oikeudet

16. Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Haastateltavan tulee aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi.
17. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on yleensä syytä suostua, jos se toimitusteknisesti on mahdollista. Oikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa päätösvaltaa blogitoimituksen ulkopuolelle.

18. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta.

19. Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.

Virheen korjaaminen ja oma kannanotto kansalaisjournalismissa

20. Olennainen virhe on viipymättä korjattava.

21. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä.

22. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa.

23. Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä.

24. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon.

25. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa.

Yksityinen ja julkinen kansalaisjournalismissa

26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

27. Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

28. Sairaus- ja kuolemantapauksista sekä onnettomuuksien ja rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hienotunteisuutta.

29. Julkisella paikalla tapahtuvaa toimintaa on yleensä lupa selostaa ja kuvata ilman asianosaisten suostumusta.

30. Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

31. Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen.

32. Tunnistamiseen johtavien tietojen käytössä on syytä olla varovainen, kun kyse on vasta rikosepäilystä tai syytteestä.

33. Tietoja rikoksentekijästä, syytetystä tai epäillystä ei yleensä pidä julkaista, jos ne paljastavat erityisen arkaluonteisen rikoksen uhrin.

34. Arkaluonteisen rikoksen uhrin henkilöllisyys on suojattava, ellei sillä ole poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä.

35. Jos tutkintapyynnöstä, syytteestä tai tuomiosta on julkaistu uutinen, asiaa on mahdollisuuksien mukaan seurattava loppuun saakka. Oikeudenkäynnin aikana ei pidä asiattomasti pyrkiä vaikuttamaan tuomioistuimen ratkaisuihin eikä ottaa ennakolta kantaa syyllisyyteen.

9 kommenttia:

Jari Sedergren kirjoitti...

Epäilemättä huumoriblogit onnistuvat tekemään tästä oman versionsa... Ainakin omat sormet syyhysivät siihen, mutta eiköhän tässäkin ole viisaalle tarpeeksi.

Anonyymi kirjoitti...

Olisiko muuten bloggaaja parempaa suomea kuin bloggari?

(Vrt. Mestari - mestaaja, hitleri - hitleäjä jne.)

Anonyymi kirjoitti...

Eikö tämä ollutkaan huumoriversio?

Ina Ruokolainen kirjoitti...

Terve,
en nyt ehdi lukea tarkasti Sediksen listaa läpi, kun pitää kiirehtiä kokoukseen, mutta kannattaa katsoa vertailun vuoksi cyberjournalist.net-sivustolla jo 15.4.2003 julkaistu the Bloggers' Code of Ethics, joka löytyy osoitteesta http://www.cyberjournalist.net/news/000215.php

Jari Sedergren kirjoitti...

Tommi, huumori piilee aina siellä, missä sitä ei olettaisi olevan. Joillakin se on jopa blogin suosion salaisuus.

Anonyymi kirjoitti...

Ja vielä aiemmin Rebecca Blood, jo 2002: http://www.rebeccablood.net/handbook/excerpts/weblog_ethics.html

Ja blogietiikalle on tietenkin luotu oma bloginsakin, http://blogethics2004.blogspot.com/

Anonyymi kirjoitti...

Vallan erinomainen huoneentaulu varsinkin kun linkkiblogiksi tarkoitettu blogi muuttui journalistiseksi kaupunkiblogiksi.

Tero Lehto kirjoitti...

Jäin miettimään tuota 4. ohjetta, ja eityisesti tätä kohtaa:

"Hänen ei pidä ilmoittamatta siitä julkisesti käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai bloggarietiikan."

Kun blogit jo lähtökohtaisesti syntyvät henkilökohtaisesta mielenkiinnosta ja lähtökohdista johonkin asiaan, voiko riippumattomuutta ja jopa oman edun tavoittelua välttää?

Koira-aiheisen blogin voi olettaa ajavan koirien tai koiranomistajien etua. Politiikkablogissa varmasti edistetään bloggaajan poliittisia ajatuksia ja arvoja. Talousblogissa tulevat esille bloggaajan taloudelliset edut ja tavoitteet.

Minä en ole koskaan omassa blogissa pyrkinyt samalla tapaa riippumattomuuteen tai puolueettomuuteen kuin toimittajana. Teen henkilökohtaista blogia juuri henkilökohtaisen edun ja mielenkiinnon näkökulmasta.

Viestintä Kylväjä kirjoitti...

Sedis, Tuijan blogin kautta löysin ohjeesi. Saako niitä käyttää, kun lähteen ilmoittaa?