keskiviikkona, joulukuuta 01, 2004

Joululukemista historian ystäville

Tässäpä yhteiskuntahistorian laitoksen väitöskirjat vuosina 2003-2004. Aika nippu pieneltä laitokselta. Hakasulkeissa käytetty kieli viitannee samalla tiivistelmän kieleen:

Frolov, Dmitri: Sotavankina Neuvostoliitossa: suomalaiset NKVD:n leireissä talvi- ja jatkosodan aikana [In Soviet captivity. Finnish prisoners of warat NKVD camps during the Winter and Continuation wars], 2004.

Ilmjärv, Magnus: Silent Submission. Formation of Foreign Policy of Estonia, Latvia and Lithuania. Period from mid-1920s to annexation in 1940, 2004.

Kortti, Jukka: Modernisaatiomurroksen kaupalliset merkit: 60-luvun suomalainen televisiomainonta [The commercialised signs of modernisation: Finnish television advertising in the 1960s], 2003.

Kuusi, Hanna: Viinistä vapautta: alkoholi, hallinta ja identiteetti 1960-luvun Suomessa [Wine for freedom: alcohol, governmentality and identity in Finland in the 1960s], 2004.

Maasalo, Erkki: Sir Henrik saa tehtävän. Henrik Ramsayn ulkoasiainministerikausi 1943–1944 [Sir Henrik receives a mission – HenrikRamsay as the Finnish Foreign Minister in 1943–1944], 2004.

Majander, Mikko: Pohjoismaa vai kansandemokratia? Sosiaalidemokraatit, kommunistit ja Suomen kansainvälinen asema 1944–51 [A Nordic Country or People's Democracy? Social Democrats, Communists and Finland's International Position, 1944-51], 2004.

Miklóssy, Katalin: Manoeuvres of National Interest. Internationalism and Nationalism in the Emerging Kádárist Criticism of Romania 1968–1972, 2003.

Salasuo, Mikko: Huumeet ajankuvana: huumeiden viihdekäytön kulttuurinen ilmeneminen Suomessa [Drugs as Zeitgeist: recreational drug use in Finland], 2004.

Torsti, Pilvi: Youth and History in post-war Bosnian and Herzegovina, 2003.

Vesikansa, Jarkko: Kommunismi uhkaa maatamme – Kommunismin vastainen porvarillinen aktivismi ja järjestötoiminta Suomessa 1950–1968. [Anti-communist right-wing activism and organisational activity in Finland during the Cold War], 2004.

Ei kommentteja: