keskiviikkona, kesäkuuta 23, 2004

Terroristisääntöjä ja vedonlyöntiä

BlogInfo - Blogistanin tietotoimisto ilmoittaa 1.7. voimaan astuvista uusista määräyksistä:

Jalkapallon uusitun EM-kisasäännöstön vuoksi myös Blogistanissa otetaan vastaan jalkapallo-otteluiden antiterrorismi-, seksuaali- ja väkivallanvastustamissäännökset, jotka astuvat voimaan jo juhannuksen suopallo-otteluissa.

Tämän vuoksi Blogistanin keskusjalkapalloneuvosto on päättänyt noudattaa blogistinsuojelullisista syistä periaatteita, jotka annetaan Laissa jalkapallo-otteluiden ja niitä koskevien ohjelmien tarkastamisesta (2775/2000). Uuden säännöstön tarkoitus on suojella bloggaajia jalkapallo-ohjelmien mahdollisilta haitallisilta vaikutuksilta.

Lain 7 §:n mukaan ”bloggaajien kehitykselle haitallisena jalkapallo-ohjelmana pidetään ohjelmaa, joka väkivaltaisuutensa tai seksuaalisen sisältönsä vuoksi tai kauhua herättämällä taikka muulla näihin rinnastettavalla tavalla on omiaan vaikuttamaan haitallisesti bloggaajien kehitykseen”.

Jalkapallo-ohjelmaa arvioitaessa on lain mukaan otettava huomioon, ”millaisessa yhteydessä ja miten tapahtumat ohjelmassa kuvataan”.

Useimpien länsimaiden jalkapallo-ohjelmien tarkastamista koskevassa lainsäädännössä lähdetään Suomen lain tapaan haitallisuusperiaatteesta.

Ikärajan asettamisen perusteena on jalkapallo-ohjelman mahdollinen haitallisuus tiettyä ikärajaa nuoremmille katsojille. Ikärajan asettaminen on näin ensisijaisesti rajoitus, kieltopäätös, vaikka se samalla on myös kuluttajavalistusta. Päinvastoin kuin esimerkiksi kuvaohjelmia koskevan lain mukaan ikärajapäätökset koskevat vain alle 18-vuotiaita, jalkapallo-ohjelmia koskevat päätökset ulotetaan kaikki ikäryhmiin.

Täysi-ikäisille esitettävistä jalkapallo-ohjelmista tulee vain tehdä ilmoitus, ja mikäli niiden epäillään olevan rikoslain vastaisia, niiden levittäminen voidaan oikeusteitse kieltää.

On tunnetusti vaikeaa arvioida, mikä jalkapallo-ohjelmassa mahdollisesti on haitallista blogistien kehitykselle. Tarkastamon ei ole esimerkiksi mahdollista ottaa erityisesti huomioon eri tavoin kehityksessään häiriintyneitä bloggaajia, ei myöskään eri tekijöistä johtuvia samanikäisten bloggaajien kehityseroja.

Jalkapallo-ohjelmien väkivaltakuvaukset vaikuttavat eri tavoin samanikäisiin, mutta psyykkiseltä ja sosiaaliselta kehitykseltään erilaisiin bloggaajien. Ikärajapäätöksissään Blogistanin jalkapallo-ohjelmien keskusneuvoston on kuitenkin lähdettävä bloggaajien keskimääräisistä kehitysvaiheista.

Laki edellyttää, että keskusneuvoston määräämistä tarkastajista osan tulee olla bloggaajien kehitystä koskeviin kysymyksiin ja osan kuvalliseen viestintään perehtyneitä. Tällä taataan se, että tarvittava asiantuntemus haitallisuuden arvioimiselle kuvallisen ja urheilullisen viestinnän lainalaisuudet huomioon ottaen on tarkastamossa käytettävissä.

Lain toinen olennainen lähtökohta on, että kaikkia jalkapallo-ohjelmien jakelukanavia kohdellaan samojen ikärajaperusteiden mukaisesti. Lain kieltoperusteita ja ikärajoja sovelletaan näin sekä Blogistanin yleisdigitaalilähetyksiä tuottaviin televiizoriin että jalkapalloa sisältäviin elokuvateatterielokuviin, video-ohjelmiin, DVD-ohjelmiin, tilausohjelmapalvelun ohjelmasisältöihin että vuorovaikutteisiin kuvaohjelmiin, kuten video- ja tietokonepeleihin. Sen sijaan Internetin kautta omalle henkilökohtaiselle tietokoneelle imuroitavia ohjelmasisältöjä laki ei koske muiden kuin jalkapallo-ohjelmien kohdalla.

Tutkimusten ja arkikokemuksen mukaan jalkapallo-ohjelmat vaikuttavat katsojaan eri tavalla jakelukanavasta riippuen. Ikärajapäätöksiä tehdessään Blogistanin jalkapallokeskuneuvoston jalkapallo-ohjelmatarkastamon on näin pyrittävä ottamaan huomioon myös jalkapallo-ohjelman katselutilanne.

Tätä vaikeuttaa yhä nopeutuva jakelukanavien yhdentyminen digitalisoinnin edistyessä, toisaalta saman kuvaohjelmasisällön hyödyntäminen monessa eri jakelukanavassa. Pelien kohdalla puolestaan ei ole kysymys vain passiivisesta katselutilanteesta, vaan aktiivisesta osallistumisesta pelin tapahtumiin. Eri jakelukanavien yhdenmukainen kohtelu ja toisaalta niiden erityisluonteen huomioon ottaminen on siis käytännössä varsin vaikeata.

Ikärajapäätökset eivät perustu lain kieltoperusteiden mekaaniseen soveltamiseen, vaan kutakin päätöstä tehtäessä otetaan lain edellyttämällä tavalla huomioon jalkapallo-ohjelman kokonaisuus ja esimerkiksi yksittäisen väkivaltakohtauksen tapahtumayhteys.

Jokainen jalkapallo-ohjelma sijoittuu myös laajempaan yhteyteen: aikaisemmat päätökset ja muiden maiden päätökset toimivat vertailukohtina. Merkitystä on niinikään ohjelman teknisellä toteutuksella: ikärajaan vaikuttaa, onko kysymyksessä animaatio, perinteinen jalkapallo-ohjelma vai grafiikaltaan realistinen videoitu jalkapallopeli. Trailerohjelmat käsitellään itsenäisinä teoksina.

Blogistanin jalkapallo-ohjelmien keskusneuvosto on päättänyt noudattaa seuraavia ikärajoituksia:

Jalkapalloväkivalta

Kaikille sallittu jalkapallo-ottelu: Tuoreille bloggaajille sallittu väkivalta voi olla laadultaan vain varsin lievää. Nuorbloggaajille tarkoitetuissa lyhyissä piirretyissä jalkapallo-otteluissa tai jalkapallo-otteluanimaatioissa usein liukutaklauksissa usein esiintyvät potkut säärille, pallontavoittelutilanteissa ilmenevät läimäykset kyynärpäällä ja maalin jälkeisessä tilanteessa takamukselle sekä erilaiset "tuuletukset" ovat kaikille sallittuja. Realistisissa jalkapallo-otteluissa vähäisenkin väkivallan pelkkä tapahtumayhteys edellyttää yleensä ikärajaa. Mainitulla ikärajalla tarkoitetaan bloggausvuosia. Esimerkiksi K-7 viittaa alle seitsemän vuotta bloganneihin.

K-7: Tyypillisiä kategoriaan kuuluvia jalkapallo-otteluita ovat alle seitsemän vuotta bloganneille suunnatut piirretyt valtavirtamalliset jalkapallo-ottelut. Niissä tarinalla ja henkilöhahmoilla (tuomari, vaihtopelaajat, valmentaja jne.) on ratkaiseva osa. Niihin voi sisältyä myös lieviä väkivaltakohtauksia, joissa pyritään vahingoittamaan vastapuolta ja joista sen vuoksi annetaan rangaistus: epäsuora- tai suora vapaapotku. Valmentajan tulee olla siisti suustaan.

Tähän kategoriaan kuuluvat myös 2-2- tasapeliin pyrkivät jalkapallotoimintaa sisältävät komediat, joissa saattaa olla vähäistä väkivaltaa. Nyrkiniskut, potkut ja aseella uhkaamiset ovat kuitenkin omiaan aiheuttamaan korkeamman ikärajan, ja keltaisen ("varoitus") tai punaisen ("ulosajo") kortin. Jalkapallopeleissä voi olla vain vähäistä väkivaltaa.

K-11: Kategoriaan kuuluvia jalkapallo-ohjelmia ovat ne jalkapallo-ohjelmat, joissa kyynärpäätaklaus- tai sylkemiskohtauksia voi olla paljonkin ilman että väkivaltaa korostetaan tai näytetään yksityiskohtaisesti. Niissä myös rikos saa useimmiten rangaistuksensa keltaisen tai punaisen kortin muodossa, eikä väkivalta ole ongelmien pääasiallinen ratkaisutapa.

Myös jalkapallospektaakkelit, katastrofiin päättyvät jalkapallo-ohjelmat ja muut suuren yleisön jännitysjalkapallo-ottelut, joissa väkivalta on usein toissijaista tarinan kokonaisuudessa, sijoittuvat tähän luokitukseen. Huumorin yhdistäminen väkivaltaan saattaa olla varsinkin tasapelijalkapallo-ohjelmissa omiaan nostamaan ikärajaa, koska se saa väkivallan näyttämään harmittomalta.

Valmentajan istuma-asennossa tapahtuva lievä kiroilu kuuluu K-11 -kategoriaan.

K-15: Alla viisitoista vuotta bloganneiden useimmiten seuraamat jalkapallotoiminta-, jalkapallojännitys- ja potkupallosota-ohjelmat sijoittuvat tähän luokitukseen. Tyyppiesimerkkejä suuren luokan agenttiohjelmat [korruptiota nauttiva keskuhyökkääjä, puolustaja tai maalivahti] ja valtaosa latinalaisamerikkalaisiin taistelulajeihin ja jalkapallosotiin keskittyvistä jalkapallo-ohjelmista.

Niissä voi olla varsin paljon väkivaltakohtauksia, jotka ovat liuku- ja vartalotaklausten tapaan kuitenkin kokonaisuuden kannalta perusteltuja. Väkivalta ei ole erityisen yksityiskohtaista tai veristä. Seksiin liittyvä pakottaminen voi olla vain viitteellistä tai hyvin lyhytaikaista maalitapahtuman jälkeistä hyväilyä ("fondling"). Jalkapallopeleistä tähän kategoriaan kuuluvat monet potkuväkivaltaa sisältävät pelit sekä sotapelit. Valmentajan suurisuinen kiroilu jalkapallokentän rajaviivalla kuuluu ehdottomasti K-15 kategoriaan ellei tupakointi pakota nostamaan ikärajaa tätäkin korkeammalle. Clinton-sikarinpoltto saattaa johtaa täyskieltoon.

K-18: Täysi-ikäisyyden bloggausiän saavuttaneille tarkoitettu jalkapalloväkivalta kuuluu tähän kategoriaan. Tällöin väkivalta on laadultaan pitkitettyä, liioiteltua ja yksityiskohtaista. Avainkäsitteitä ovat jalkapallohuliganismiin yleisimmin liittyvät genrelajit splatter, slasher ja gore, jotka kaikki viittaavat suuriin verimääriin ja irtoaviin jäseniin tai näitä koskeviin eleisiin vaihtopenkiltä.

Tyyppiesimerkkejä paljon pelin tuoksinassa päähän kohdistuvia iskuja ja potkuja sisältävät kung fu-jalkapallo, arthouse-jalkapalloväkivalta [arkikielellä tarkoittaa niitä raivoisia 0-0 -otteluita, joista sanotaan että "matsi oli hyvä". Edit. huom!] sekä viime aikoina yleistyneet seksiä ja väkivaltaa, kuten paidan helman nostoja, sisältävät elokuvat. Peleistä kategoriaan kuuluvat ihmisten tappamiseen erityisesti keskittyvät jalkapallopeli ja niitä "Kill" -huudoilla kannustavat katsojat.

KK, (kokonaan kielletty): Blogistanin rikoslain kieltämää jalkapalloväkivaltaa ovat raaka jalkapalloväkivaltakuvaus (BlRL 17 luku, 17 §) sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaava väkivalta (BlRL 17 luku, 18 §) eli väkivaltapornografia, joka voi koskettaa pelaajia, vaihtopenkkiläisiä, katsojia ja itse FIFA:n hyväksymää palloa. Kategoriaan sisältyvät jalkapallomaskotteina toimivien eläinten eläinrääkkäys sekä kaikki autenttisen, aidon väkivallan käyttö jalkapalloviihteenä.

Jalkapallo-otteluiden seksuaalinen sisältö

Kaikille sallittu: Alastomuuden kuvaus on periaateessa kaikille sallittua, mikäli siihen ei sisälly seksuaalista koskettelua. Poikkeuksena on kuitenkin pelipaidan nostaminen niin että vatsa- tai rintalihakset esiintyvät. Viitteellisiä seksuaalisia kohtauksia, kuten keskisormea, suudelmia, tai mietoja seksiin liittyviä ilmauksia ei myöskään voi pitää jalkapallo-ottelun tuoksinassa haitallisina.

K-7: Seksuaaliset viitteet tai kohtaukset eivät olennaisesti voi erota vastaavista kaikille sallituista. Pelipaita saa kuitenkin tässä kategoriassa olla jalkapallohousun päällä.

K-11: Luokituksen piiriin kuuluu pehmeä erotiikka perustellussa yhteydessä, kuten jalkapallokomediassa tai jalkapallodraamassa. Paidanhelmaa saa nostaa maalin jälkeisessä tilanteessa niin, että sixpackin kolme alinta ribs-riviä näkyvät.

K-15: Kategoriaan kuuluvat ne jalkapallokuvaukset, joissa sukupuoliaktit ovat näyteltyjä tai pehmeä pornografia, jossa aidot aktit on leikattu tai hämärretty. Vatsalihakset ja rintalihakset voi paljastaa maalin jälkeisessä tilanteessa nostamalla pelipaitaa siten, että kaikki vatsalihakset paljastuvat.

K-18: Kaikki aikuisille tarkoitetut seksiä sisältävät jalkapallo-ohjelmat, käytännössä kova pornografia, kuuluvat tähän kategoriaan. Jalkapallopelipaitaa voi nostaa siten, että vatsalihasten lisäksi myös rintalihakset näkyvät. Tasa-arvolain nojalla tämä koskee myös naisten jalkapallo, kuitenkin siten, että alle 16-vuotiaille ja sitä nuoremmille yleisen kieltosäännön lievennyt jätetään huomiotta.

Kova pornografia on kuvausta, jossa näytetään aitoja sukupuoliakteja, myös lähikuvissa. Jalkapallo-ohjelmissa tämä viittaa lähinnä maalin jälkeisiin kasamuodostelmiin, pitkälle meneviin takamuksen taputteluihin ja niiden toistoihin joko nopeutettuna tai hidastettuna, ylimääräisiin ja pelin luonteeseen sopimattomiin silittelyihin, hyväilyihin ja "ei-luonteviin" kumarteluihin.

Kokonaan kielletty: Kategoriaan kuuluu rikoslain alainen jalkapallopornografia, lapsipornografia, väkivaltapornografia tai eläinpornografia. Jalkapallopornografiana pidetään pelipaidan nostamista pään ylitse kaikissa yhteyksissään. Päätöksen taustalla on paitsi seksuaalisuus, myös antiterrorismi: Blogistanin asettuminen terrorismin vastaiseen liittoumaan: esiintyminen kasvot peitettyinä on kielletty näin myös jalkapallo-ohjelmissa.

Jalkapalloväkivaltapornografiassa ohjelman sisältämä kuvaus täyttää seksiin liittyen aidon pahoinpitelyn tunnusmerkit, joita ovat mm. realistinen kieriskely maassa ja siihen liittyvä jalan tai pään pitäminen, nautinnolisen tuskainen ilme ja avohaavojen käsittely, paarilla kanto ja kentän sivussa tapahtuva ilmeinen lääkitseminen. Juomapullon symbolinen käsittely voi täyttää jalkapalloväkivaltapornografian merkit.

Lapsijalkapallopornografiassa kysymyksessä on jalkapallo-ohjelma, jossa kuvataan alle 18-vuotiaita paita pään päällä maalin jälkeisissä tuuletuksissa. Lasten pelipaidan tulee olla housujen sisäpuolella.

Eläinpornografiassa ottelun maskottieläimiä käytetään seksuaalisissa yhteyksissä katsomotiloissa tai vaihtopenkillä.

Kauhun herättäminen jalkapallo-otteluissa

Kaikille sallittu: Lievät, hyvin lyhyet kauhuelementit pienille lapsille sallituissa jalkapallo-otteluissa.

K-7: Lyhytkestoiset kauhuelementit, tyyppiä kotijoukkueen maalin ylähirteen osuva laukaus tai sivuhirsiosumat, mikäli niitä ei ole pidettävä liian pelottavina.

K-11: Lievähköt kauhuelementit epäsuorien ja suorien vapaapotkujen kohdalla ääni- ja valoefekteineen varsinaisen otteluajan puitteissa. Valorakettien kentälle ampuminen kuuluu kuitenkin korkeampaan ikäkategoriaan.

K-15: Kategoriaan kuuluvat sekä klassiset jalkapallokauhuelokuvat, joissa jännitys ja pelko rakentuu enemmän tuomarityöskentelyn kuin efektien tai väkivallan varaan, mikä viittaa lähinnä ns. teinijalkapallo-ohjelmiin, joissa sekä huumorilla että väkivallalla on suuri osuus. Katsomon ollessa siunatussa tilassa myös yhteislaulut voivat saavuttaa ekstaattista pelkoa K-15 -kategorian verran.

K-18: Kategoriaan kuuluvat sekä erittäin järkyttävät jalkapallokauhuohjelmat rangaistuslaukauskilpailuineen että paljon splatter-elementtejä sisältävät jalkapallokauhuohjelmat.Blogistanin keskusveikkaustoimisto antaa päivän vetovihjeet:

28 Hollanti - Latvia (+1) X 4,40
34 Saksa - Tshekki (+1) X 3,75
Kerroin 16,50. Kesälomatuopillinen eli 4 euroo kiinni...

Ja tietysti kolmella eurolla tätä:
46 Portugali - Englanti (+1) 1 4,85
52 Ranska - Kreikka 2 8,00

Mäyräkoirakerroin 38,80

Tämä siis viime yönä...
Ruotsin ja Tanskan 2-2 tasapelin lisäksi (kerroin hieman yli viisi) tärppäsi myös tämä:

Pelatut kohteet
nro ottelu merkki kerroin
2 Italia - Bulgaria (+1) X 4,45
7 Tanska - Ruotsi X 2,40
Siten kerroin oli 10,68

Varovaisen panostuksen vuoksi saldo vain 80 euroa...

Ei kommentteja: